Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)


ﺑﲐﺴﱹﻢﲌ
ﭐﴦﴥﴤﲘ
ﭐﻟﺮﲄﺣﱹﻤﱧﵞﳎﻦﲌ
ﭐﻟﺮﲄﺣﲔﻴﻢﲌ

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani


ﺍﻟﳓﻢﳒ

1. Alif, Laam, Miim.


ﺫﱧ﮴ﻟﲘﻚﱔ
ﭐﻟﱀﻜﲔﺘﱧﵞﳎﺐﱻ
ﵖﱔﵐ
ﺭﱺﻳﱦﺐﱺ
ﻓﲘﻴﻪﲘ
ﻫﱻﺪﱾﻯ
ﻟﱊﲘﻠﱀﻤﱨﺘﱱﻘﲘﻴﻦﱺ

2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa;


ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ
ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ
ﺑﲐﭑﻟﱀﻐﱧﻴﱦﺐﲌ
ﻭﱺﻳﱨﻘﲘﻴﻤﱨﻮﻥﱧ
ﭐﻟﺼﲄﻠﱁﻮﳎﺓﱧ
ﻭﱺﻣﲘﻤﱱﺎ
ﺭﱺﺯﱺﻗﱀﻨﱧﵞﳎﻬﱻﻢﱦ
ﻳﱨﻨﻔﲘﻘﱂﻮﻥﱧ

3. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.


ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ
ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ
ﺑﲐﻤﱧﺂ
ﺃﱂﻧﺰﲌﻝﱔ
ﺇﲐﻟﱁﻴﱦﻚﱔ
ﻭﱺﻣﱧﺂ
ﺃﱂﻧﺰﲌﻝﱔ
ﻣﲘﻦ
ﻗﱁﺒﱦﻠﲘﻚﱔ
ﻭﱺﺑﲐﭑﵖﱓﵕﺧﲔﺮﱺﺓﲘ
ﻫﱻﻢﱦ
ﻳﱨﻮﻗﲘﻨﱨﻮﻥﱧ

4. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya).


ﺃﱂﻭﳖﻟﱁﵞﵞ﮵ﴣﲐﻚﱔ
ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ
ﻫﱻﺪﱾﻯ
ﻣﱰﲘﻦ
ﺭﲄﺑﱰﲐﻬﲌﻢﱦ
ﻭﱺﺃﱂﻭﳖﻟﱁﵞﵞ﮵ﴣﲐﻚﱔ
ﻫﱻﻢﱨ
ﭐﻟﱀﻤﱨﻔﱀﻠﲘﺤﱻﻮﻥﱧ

5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya.


ﺇﲐﻥﱱ
ﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ
ﻛﱔﻔﱁﺮﱻﻭﺍﲯ
ﺳﱺﻮﱺﺁﺀﱪ
ﻋﱺﻠﱁﻴﱦﻬﲌﻢﱦ
ﺀﱧﺃﱁﻧﺬﱔﺭﱹﺗﱧﻬﱻﻢﱦ
ﺃﱁﻡﱦ
ﻟﱁﻢﱦ
ﺗﱨﻨﺬﲘﺭﱹﻫﱻﻢﱦ
ﵖﱔﵐ
ﻳﱨﺆﱹﻣﲘﻨﱨﻮﻥﱧ

6. Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman), sama sahaja kepada mereka: sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.


ﺧﱺﺘﱧﻢﱧ
ﭐﴦﴥﴤﱨ
ﻋﱺﻠﱁﻰﳎ
ﻗﱂﻠﱂﻮﺑﲐﻬﲌﻢﱦ
ﻭﱺﻋﱺﻠﱁﻰﳎ
ﺳﱺﻤﱦﻌﲘﻬﲌﻢﱦ
ﻭﱺﻋﱺﻠﱁﻰ﮵
ﺃﱁﺑﱦﺼﱺﵞﳎﺮﲌﻫﲔﻢﱦ
ﻏﲔﺸﱔﵞﳎﻮﱺﺓﱬ
ﻭﱺﻟﱁﻬﱻﻢﱦ
ﻋﱺﺬﱔﺍﺏﱽ
ﻋﱺﻈﲔﻴﻢﱬ

7. (Dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya; dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.


ﻭﱺﻣﲘﻦﱺ
ﭐﻟﻨﱱﺎﺱﲜ
ﻣﱧﻦ
ﻳﱧﻘﱂﻮﻝﱕ
ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱱﺎ
ﺑﲐﭑﴦﴥﴤﲘ
ﻭﱺﺑﲐﭑﻟﱀﻴﱧﻮﱹﻡﲌ
ﭐﵖﱓﵕﺧﲔﺮﲌ
ﻭﱺﻣﱧﺎ
ﻫﱻﻢ
ﺑﲐﻤﱨﺆﱹﻣﲘﻨﲘﻴﻦﱺ

8. Dan di antara manusia ada yang berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat"; padahal mereka sebenarnya tidak beriman.


ﻳﱨﺨﱺﵞﳎﺪﲘﻋﱻﻮﻥﱧ
ﭐﴦﴥﴤﱧ
ﻭﱺﭐﻟﱋﺬﲘﻳﻦﱺ
ﺀﱧﺍﻣﱧﻨﱨﻮﺍﲯ
ﻭﱺﻣﱧﺎ
ﻳﱧﺨﱹﺪﱺﻋﱻﻮﻥﱧ
ﺇﲐﵖﱞﵓ
ﺃﱁﻧﻔﱂﺴﱺﻬﱻﻢﱦ
ﻭﱺﻣﱧﺎ
ﻳﱧﺸﱓﻌﱨﺮﱻﻭﻥﱧ

9. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.