Tilawah.MY

Perihal

Tilawah.My ini bertujuan untuk memberi rujukan terjemahan - penyelidikan dan pendidikan. Ianya bebas untuk disebarkan / disalin untuk tujuan dakwah dan pendidikan / penyelidikan. Tilawah.My tidak bertanggungjawab di atas sebarang penyalahgunaan kandungan.

Privasi Anda

Muka surat ini menerangkan dasar privasi kami termasuklah kegunaan dan perlindungan daripada semua maklumat yang dimasukkan oleh pelawat. Jika anda memilih untuk mendaftar, data-data ini hanya boleh digunakan di dalam applikasi Tilawah Malaysia.

Cookies

Sesetengah laman web (termasuklah gerbang kami) menghasilkan ‘cookies', yang dikumpulkan oleh pelayan laman web bagi membolehkan ianya mengenali anda untuk kunjungan yang berikutnya. ‘Cookies' ini tidak menyimpan data-data anda secara kekal dan ianya juga tidak disimpan di dalam cakera keras komputer anda.

Perlindungan data

Teknologi terkini termasuklah perisian enkripsi digunakan untuk melindungi apa jua data yang diberikan kepada kami dan standard keselamatan yang ketat juga dikekalkan untuk mengelakkan sebarang akses yang tidak dibenarkan

Pertukaran Polisi

Jika terdapat sebarang pertukaran pada dasar privasi, ianya akan dikemaskinikan di laman web ini. Pastikan anda sentiasa melayari bahagian dasar privasi bagi memastikan anda sentiasa tahu tentang maklumat mana yang disimpan, bagaimana dan bila ianya digunakan dan jika ada, adakah ianya dikongsikan bersama pihak lain.